محتوای مهارت های لازم برای زندگی و آینده

ترس

آزاد زندگی کن لحظه به لحظه زندگی کن ازچیزی نترس ازترس رها شو زیرا چیزی برای ازدست دادن نداریم و چیزی هم بدست نمی آوریم وقتی این را بفهمی کمال زندگیت تحقق می یابد ترس یک واکنش است اما شجاعت ...

خودشناسی :

به زیارت خود مشرف شو...... درمعبدتنهایی مراد تویی وقتی درگذری بی هیچ یادی ازگذشته از فردا.... درظریف ترین لایه روح وروانت آنجا که می توانی به نازکی حریر یابال شاپرکی تازه از پیله رها شده باشی گاهی از جنس فولادریشه ...

مهارت های زندگی

دنیای امروز ، پر از مساله و چالش است . آموزش مهارت های لازم برای زندگی می آموزد که می شود به مشکلات هم به چشم یک فرصت نگاه کرد. اندیشه ماندگار

مهارت های زندگی

آموزش دیدن مهارت های زندگی چه کمکی به ما می کند؟

محبت همسران به همدیگر

گر همسرتان را خیلی دوست دارید و مدام به او محبت می کنید باید بدانید محبت زیادی به همسر می تواند عوارض مخربی روی رابطه شما داشته باشد.