مقایسه جایگاه زن در اسلام و غرب

از دیدگاه اسلام

 

 

زن اصلی ترین نقش را در آفرینش به عهده دارد چرا که از دامان زن ، مرد به معراج می رسد.

 

خداوند بلند مرتبه از پنج زن به بزرگی یاد می کند ، زنانی همچون فاطمه زهرا (س) ، مریم

مقدس ، آسیه همسر فرعون ، مادرحضرت موسی (ع) و خدیجه همسر پیامبر بزرگ اسلام .

 

زن در اسلام از مقام بسیار والایی برخوردار است و دلیل اثبات این حقیقت معجزه

پیغمبر(ص) ، قرآن کریم است .

 

سومین سوره قرآن «النساء» نام گرفته است و در ده سوره دیگر نیز خداوند به شخصیت و

منزلت و بزرگی زنان پرداخته است و در جاهای دیگر قرآن نیز اشاره کرده است .

 

جامعه غرب همیشه مدعی بوده که اسلام ارزشی برای شخصیت زن قائل نیست و با توجه به

فرمایشات قرآن کریم ادعای غرب به طور کلی منتفی است .

 

دین مبین اسلام

 

 

نقش زن درزندگی مهم دانسته و آن را مکمل مسائل اجتماعی ، اخلاقی و قانونی قرار داده است .

 

جایگاه اجتماعی و سیاسی زن دراسلام:

 

در اسلام زن از حرکت ها و فعالیت های گروهی و مسائل اجتماعی ممنوع نگردیده است  .

طبق قرآن و احادیث بزرگان مسئولیت های اجتماعی به صورت یکسانی متوجه آقایان و

خانم ها است .

 

در همه زمینه هایی کهم ردان دخالت و مشارکت می کنند،زنان نیزقادرندمداخله کنند مگر

موارد استثنایی .

جزیکی دوموردمثل جهاد ابتدایی و جنگ تهاجمی ،زن هادرهمه مسئولیتهای اجتماعی می

توانند شرکت کنند.

 

تنها در مورد زن در اسلام یک موضوع می ماند اون هم مسئله امامت است که این یک

وضعیت استثنایی است.

 

البته صعودبه مقام عصمت وطهارت و ولایت که جوهراصلی نبوت وامامت است،درشأن

زنان نیزهست ولی تکلیفی است که زنان آن معاف شده است.

 

جایگاه زن درخانواده از دیدگاه اسلام :

 

درخانواده دو هدف به صورت اساسی دنبال می شود :

 

امنیت وآرامش روانی برپایه تامین صحیح نیازجنسی

 

تداوم حیاط خانواده ازطریق تولید مثل

 

دوهدف اشاره شده درجهت آخرت گرایی مبتنی برعقاید،اخلاق واحکا م اسلامی سامان می

پذیرد ودرمسیررشدوتعالی ملکوتی انسان گام بر می دارد .

 

آرامش روحی وروانی حاصل ازتامین کردن صحیح نیازجنسی،آرامشی طبیعی وغریزی است

که مقدمه رسیدن به آرامش معنوی حاصل ازمعرفت،پذیرش قلبیوعمل به آموزه های

الهیدرقالبارزشهای اسلامیاست که نتیجه آن می شود.

 

جریان :

 

(اسلام) یعنی معرفت ابتدایی وپذیرش ظاهری

 

(ایمان) یعنی معرفتی از عمق جان وباوری براساس الهام قلبی

 

(تقوا)یعنی عمل به دستورات خداوندبه نیت نزدیکی به خداونداست

 

نکته قابل ذکراین است که آرامش های اشاره شده در بالا دردرونخانواده سالممورد اشاره و

تاکید اسلام حاصل می شود.

 

موکداً اسلام برمشارکت مساوی وهمگام زن ومردبه عنوان ارکان اصلی تشکیل

دهندهنهادخانوادههستند .لیکن دررهنمودخداوند “زنان ” درنقش مادری وهمسری

محوروکانون امنیت وآرامش خانواده هستند .

 

 

جایگاهزندرخانوادهازدیدگاه غرب :

 

دردنیای غرب زن وخانواده به عنوان رکن اصلی مورد توجه قرار نمی گیرند .درکشورهای

غربی ،از زن استفاده ابزاری،ومورد بی حرمتی قرارمی‌گیرد و حریم ها در دنیای غرب دچار

بی هویتی گردیده است ، فقط و فقط برای تامین منافع عده ای سودجواست .

 

زن دردنیای استکباری ظالم و سرشارازجاهلیت و فقیراز نظرمعنویت ، براین پایه

استواراست که زن رادرمعرض دیدمردقراردهندتاازاونیازهای جنسی برآورده کنند وخیال می

‏ کنندشخصیت زن به این است که خودرادرچشم مردان آرایش کندتاچشم‌های ناپاک مردان

هرزه به اونگاه کنندوازاوکسب لذت کنندواوراتحسین کنند.

 

آزادی زن در غرب به چه معنایی است؟

 

معنی آزادی درغرب یعنی این که مردان اززنان لذت برده وزنان وسیله ای بیش نیستند و تمامی کسانی که

دردنیای غافل وبه بیراهه رفته تمدّن غربی ادّعا می‏ کنندطرفدارحقوق بشرند ، درحقیقت ستمگران به زن هستند.

 

مقام معظم رهبری فرمودند : غربیها بحث زن رابه شدت مطرح می کنند ، امااسمی از خانواده نمی آورند ، چراکه بحث خانواده ازنقاط ضعف بارز آنهاست .

 

خانواده : بله!

 

ارتباط آزاد زن ومرد:بله .

 

یکی از شگردهای دنیای غرب در نادیده گرفتن حقوق زن ، آزاد بودن ارتباط بین زن و مرد است . و با شعارهای

رنگین خود مثل تساوی زن و مرد و مخصوصا «آزادی» مطرح می کنند .

 

بایدبه آنها فهماند که همین روابط آزاد بین دوجنس مخالف ، باب فساد و فحشا را می‌گشاید وهیچ کس

نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند در خلوت و یا روابط آزاد با جنس مخالف ، عفت خود را حفظ کند.

 

خدای متعال بین دو جنس زن و مرد ، جاذبه ای قرار داده ، به گونه‌ای که مرد حتی از صدای کفش زن هم لذت

می‌برد ، از صدای مکالمه تلفنی باجنس مخالف نیز خوشش می‌آید و … . حکمت الهی از ایجاد چنین جاذبه‌ای ،

ایجاد وصلت و ازدواج و تشکیل خانواده بوده ، نه ایجاد روابط آزاد بین زنان و مردان.

 

نتیجه می گیریم

 

زن ها در دین اسلام دارای جایگاهی بلند و مسئولیتی بزرگ هستند و اگر دل به ندای فطرت داده ، بر اساس عقل،

وجدان ،قرآن ، ارزش وجودی خودش عمل کند شاهد رفع بسیاری از مشکلات در خانواده ها و اجتماع حل می

شود .

 

ولی  در دنیای غربخانواده ها دردستان شهوت پرستان بی‌درد ، درپشت پرده‌های نفاق و دو رویی ودر لباسی

زیبا بنام آزادی ، قربانی می­ شود.

 

آرزو می کنم دنیایی فارغ از خشونت و تهاجم و تجاوز به حریم انسانها را به زودی تجربه کنیم و مدینه فاضله

ای که مد نظر پیامبر بزرگ اسلام و امامان ما بوده رقم بخورد و این کار بزرگ و عظیم با دستان پرتوان خدا ،

حضرت مهدی (عج) رقم خواهد خورد .

 

www.mandishe.com وبسایت اندیشه ماندگار اطلاعات مفیدی را در مورد روابط زوجین و تربیت فرزند و کلا فن بیان خانواده و فراگیری مهارت های لازم برای خانواده با شما به اشتراک خواهد گذاشت .

 

شاد ، پیروزو سربلند باشید

درصورت نیاز با شماره ۰۹۱۷۹۲۳۵۴۲۷و ۰۹۱۷۷۷۸۶۷۰۸می توانید تماس بگیرید

تلگرام andishemandegar

اینستاگرامabdolhadiameli—- abdolhadi-ameli

رهبری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *