محتوای بانک قرض الحسنه رسالت

وام بانک رسالت

شاید زمانی پیش آمده که خواسته باشید اقدامی کنید ولی...

کارآفرینی اجتماعی راه حل برون رفت از مشکلات

کارآفرین اجتماعی نیاز جامعه امروزی است و واقعی بودن و به دست مردم اتفاق افتادن

کانون همیاری اجتماعی

کانون همیاری اجتماعی  قبلا کانون همیاری اجتماعی وجود نداشت و زمان دوری هم نبوده همین 5 سال قبل، خیلی کارها انجام می دادیم ولی نظم خاصی نداشت، اما حالا کانون هایی شکل گرفته از جنس خانوادگی، اداری، محله، مسجد، دوستان، ...