بخاطر چه چیزی یا چه کسی همین الان سپاسگذاری ؟
ملاک موفقیت یک رهبر به ماندگاری سازمان بعد از اوست
روراست باشید تعارف نکنید !
مشتری واجب ترین و بهترین است . موسسه آموزشی اندیشه ماندگار
روزانه با مشتریان در ارتباط باشید . اگر با شما حرف بزنند ، برای رقیبان وقت نخواهند داشت .
رقابت سالم و بهبود عملکرد
امروز و دیروزت بابت چه چیزی سپاسگذار بودی ؟
قانون از نوآوری عقب تر است
امروز جلو آینه بایست و خودت را ببوس و با خودت تکرار کن ، من تاثیر گزارترین استاد در جهان هستم .
تنها قدرت هستی خداست .
من هر روز سالم تر هستم . بارها و بارها با خود تکرار کنید
نوآوری تفاوت بین شما و افراد دنباله رو است
مشتری تنها ریسی است که باید او را راضی نگه دارید
کسب و کار ساده است ولی ما آدم ها بسیار پیچیده ایم
بخاطر چه چیزی یا چه کسی همین الان سپاسگذاری ؟
مشتری واجب ترین و بهترین است . موسسه آموزشی اندیشه ماندگار
رقابت سالم و بهبود عملکرد
امروز و دیروزت بابت چه چیزی سپاسگذار بودی ؟
روزانه با مشتریان در ارتباط باشید . اگر با شما حرف بزنند ، برای رقیبان وقت نخواهند داشت .
نوآوری تفاوت بین شما و افراد دنباله رو است
قانون از نوآوری عقب تر است
کسب و کار ساده است ولی ما آدم ها بسیار پیچیده ایم
ملاک موفقیت یک رهبر به ماندگاری سازمان بعد از اوست
تنها قدرت هستی خداست .
روراست باشید تعارف نکنید !
مشتری تنها ریسی است که باید او را راضی نگه دارید
امروز جلو آینه بایست و خودت را ببوس و با خودت تکرار کن ، من تاثیر گزارترین استاد در جهان هستم .
من هر روز سالم تر هستم . بارها و بارها با خود تکرار کنید

مقاله های جدید

بیمه عمر کودکان

موفقیت از آن توست

تغییر خود

کارآفرینی اجتماعی

مقاله های پیشنهادی

۸ دیدگاه

بیمه عمر – خوشبختی ساختنی است نه یافتنی !

خودآگاهی چیست و چرا باید به خودآگاهی برسیم؟

کتابخانه

بیشترین بازخورد ها

چگونه فرزندان را از تفکرات منفی نجات دهیم ؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد

مسئولیت پذیری | فوائد و راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری

چگونه متمایز باشیم؟خودمان رابا دیگران مقایسه نکنیم .

مقاله های برتر

فهرست