آخرین نوشته ها
بیمه آتش سوزی ساختمان

بیمه آتش سوزی

ما انسان ها باید تلاش کنیم دنیا جای بهتری برای زندگی شود ...
۳ هفته قبلمشاهده
چرا خرید بیمه عمر لازم است؟

خرید بیمه عمر

وقتی حادثه ای رخ می دهد می بینیم که مردم سوال می کنند آیا بیمه عمر داشته و اینجاست که افسوس می خورند بابت نداشتن یک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قابل اتکا
۱ ماه قبلمشاهده

ترس

آزاد زندگی کن لحظه به لحظه زندگی کن ازچیزی نترس ازترس رها ...
۴ ماه قبلمشاهده

خودشناسی :

به زیارت خود مشرف شو...... درمعبدتنهایی مراد تویی وقتی درگذری بی هیچ ...
۴ ماه قبلمشاهده

آگاهی در مورد بیمه

بیمه یه کار خوبه و بسیاری از ایرانیان عزیز به هزاران دلیل شخصی رغبتی به تهیه آن نشان نمی دهند .
۴ ماه قبلمشاهده

وام بانک رسالت

شاید زمانی پیش آمده که خواسته باشید اقدامی کنید ولی...
۴ ماه قبلمشاهده

چرا به بیمه عمر نیاز نداریم؟

سوال اصلی این است که برای حفاظت و حمایت از ارزشمندترین هدیه خداوند چه کرده ایم؟
۴ ماه قبلمشاهده

کارها را واگذارکنیم

ما دوست داریم کارها را به تنهایی انجام دهیم
۵ ماه قبلمشاهده

کارآفرینی اجتماعی راه حل برون رفت از مشکلات

کارآفرین اجتماعی نیاز جامعه امروزی است و واقعی بودن و به دست مردم اتفاق افتادن
۵ ماه قبلمشاهده

کانون همیاری اجتماعی

کانون همیاری اجتماعی  قبلا کانون همیاری اجتماعی وجود نداشت و زمان دوری ...
۸ ماه قبلمشاهده
کتاب الکترونیکی

فایل آموزشی مخصوص نمایندگان بیمه

۲,۰۰۰ تومان
۱۷