بیمه آتش سوزی ساختمان

بیمه آتش سوزی

ما انسان ها باید تلاش کنیم دنیا جای بهتری برای زندگی شود با بهتر شدن انسانیت خودمان هرکس به نوبه خودش کاری درحد توانش انجام دهد قاعدتاً دنیای جای بهتری برای زندگی خواهد شد. وقتی مانعی در زندگیمان هست یا ...
چرا خرید بیمه عمر لازم است؟

خرید بیمه عمر

وقتی حادثه ای رخ می دهد می بینیم که مردم سوال می کنند آیا بیمه عمر داشته و اینجاست که افسوس می خورند بابت نداشتن یک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قابل اتکا

ترس

آزاد زندگی کن لحظه به لحظه زندگی کن ازچیزی نترس ازترس رها شو زیرا چیزی برای ازدست دادن نداریم و چیزی هم بدست نمی آوریم وقتی این را بفهمی کمال زندگیت تحقق می یابد ترس یک واکنش است اما شجاعت ...

خودشناسی :

به زیارت خود مشرف شو...... درمعبدتنهایی مراد تویی وقتی درگذری بی هیچ یادی ازگذشته از فردا.... درظریف ترین لایه روح وروانت آنجا که می توانی به نازکی حریر یابال شاپرکی تازه از پیله رها شده باشی گاهی از جنس فولادریشه ...

آگاهی در مورد بیمه

بیمه یه کار خوبه و بسیاری از ایرانیان عزیز به هزاران دلیل شخصی رغبتی به تهیه آن نشان نمی دهند .

وام بانک رسالت

شاید زمانی پیش آمده که خواسته باشید اقدامی کنید ولی...

چرا به بیمه عمر نیاز نداریم؟

سوال اصلی این است که برای حفاظت و حمایت از ارزشمندترین هدیه خداوند چه کرده ایم؟

کارها را واگذارکنیم

ما دوست داریم کارها را به تنهایی انجام دهیم

کارآفرینی اجتماعی راه حل برون رفت از مشکلات

کارآفرین اجتماعی نیاز جامعه امروزی است و واقعی بودن و به دست مردم اتفاق افتادن
1 2 3 16