روش های ارتباط  با  اندیشه ماندگار

 

مهم ترین کار تیم اندیشه ماندگار خلق ارزش های جدید است .

ما سرلوحه کاری خودمان را آموزش مهارت های زندگی مورد نیاز خانواده ها قرار داده ایم  .

من عبدالهادی عاملی مدیر وبسایت اندیشه ماندگار در ( www.mandishe.com ) به آموزش مهارت های ارتباطی و امورات بیمه ای می پردازم و با تمام وجود سعی تیم بر آن است که به روز ترین و بهترین  آموزش ها را برای شما همراهان گرامی ارائه کنیم  . 

  حرفه ای عمل کردن در جهان سراسر منفی امروز ؛ یعنی مثبت اندیشی تا زندگی زیباتری برای خود و دیگران بسازیم به گونه ای که زیبا حرف بزنیم و زیبا ارتباط برقرار کنیم تا جهانمان به جای مطلوب تری برای زندگی تبدیل شود.

وبسایت اندیشه ماندگار

ضرورت دارد که ما بتوانیم خوب حرف بزنیم و خوب ارتباط برقرار کنیم

رابطه ما یک رابطه دو طرفه است

 

همیشه به خود اعتماد داشته باشید . در هر جایگاهی الان قرار گرفته اید به باور و فکر خودتان مربوط می شود .

اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید ، باز هم می توانید.

باید کاری را انجام دهید که فکر می کنید نمی توان انجام داد .

فهرست