محتوای دوستی(روابط اجتماعی)

چطور دوست داشتنی شویم ؟

برای اینکه بدانید چطور انسان دوست‌داشتنی باشید که همیشه مورد توجه اطرافیان است و به‌واسطه آنها همه‌کارهایتان نیز روی غلتک بیفتد ویژگی مثبت را هر روز در ذهن خود مرور کنید تا سرانجام جزو جدانشدنی رفتار و گفتار شما بشوند.

اندرزهای کوچک زندگی

زندگی یک روند است . روند زندگی شما چگونه است ؟ آیا تما می کارهایتان در جهت پیشرفت و ترقی انجام می گیرد ؟ اگر هدف ، انگیزه و برنامه ریزی داشته باشیم ، اگر انسان های ناپخته براساس همین  ...

کانون همیاری اجتماعی چیست ؟

کانون همیاری اجتماعی چیست؟ وبسایت اندیشه ماندگار   کانون معانی مختلفی دارد و به معنای انجمن ، سازمان و یا چیزهایی شبیه به این می باشد .   در این جا منظورمان از  کانون همیاری اجتماعی چیست ؟   کانون ...