محتوای محیط کار

چطور بهترین کارمندان و بهترین سازمان را داشته باشیم ؟

بهترین شرکت ، بهترین سازمان ، بهترین اداره و ... نویسنده : عبدالهادی عاملی                 اندیشه ماندگار : نظرات ارزشمندتان را زیر همین مقاله ثبت بفرمائید                      مورخه ...

استراتژی چیست ؟

استراتژی چیست؟! شاید نتوان تعریفی واحد برای استراتژی ارائه کرد ولی نکته مهم‌تر این است که به هر حال تعیین استراتژی و پیاده‌سازی آن نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و موفقیت‌ سازمان‌ها دارد.

چگونه در محیط کار با همکاران ارتباط برقرار کنیم؟مهارت های ارتباطی در محیط کار

اگرفردی در محیط کار با همکاران روابط قوی و بسیار گسترده برقرار کند خیلی بیشتر و بهتر می تواند در جهت رشد و پیشرفت حرکت کرده و وظایف خود را به شکلی مطلوب تر انجام دهد .