محتوای هدف گذاری

خوش بین باشید!

همیشه من مخالف بدبینی هستم و طوری رفتار می کنم که گویی ، همه بخشی از طرح افزایش سعادت و کامیابی من هستند . بخاطر همین خوش بین باشید / نوشته استیل دیل؛ خالق اثر تخیلات شما را آزاد کنند ...

بی برنامه نباشید !

بی برنامه نباشید ! هدف را تعیین می کنید اما در حد همان مشخص کردن خواسته می ماند یعنی همان بی برنامه نباشید !  ولی مهارت کلیدی برای ر سیدن به موفقیت ترسیم کردن اهداف و برنامه ریختن برای رسیدن ...

بیمه عمر پاسارگاد چیست؟

بیمه عمر پاسارگاد چیست ؟ بیمه عمر که بیمه پاسارگاد نیز نامیده می‌شودو در بین مردم به دید سرمایه گذاری به آن نگاه می کنند .   بیمه عمر نیز یکی از انواع بیمه برای هر شخصی می تواند می‌باشد. ...

برای تغییر از کجا شروع کنم؟

هر کارمندی وقتی وارد سازمانی می‌شود انتظار دارد یک سال بعد، سه سال بعد و پنج سال بعد متناسب با تلاش‌هایی که انجام می‌دهد تغییری در جایگاه شغلی‌اش شاهد باشد. می‌خواهند تغییر در زندگی‌ را تجربه کنند.

هدف گذاری یک دقیقه ای

هدف گذاری یک دقیقه ای :شما به عنوان مدیر باید به کادرخود اجازه بدهید با هم هدف گذاری کنند و آن را روی یک کاغذ بنویسندو وظیفه مدیر است آن ها را مداوماً تشویق کند تا زودتر به هدف برسند .