محتوای رشد

خودمان را مدیریت کنیم

مدیریت خودم مستلزم پذیرفتن مسئولیت روابط است... اول اینکه بپذیریم دیگران نیز انسان‌هایی مانند ما هستند و دوم اینکه آن‌ها سرسختانه می‌کوشند مانند انسان رفتار کنند . بالاخره ، برای آنکه نتیجه بگیریم ، باید توانمندی‌ها ، شیوه‌های کار و ارزش‌های همکارانمان را بدانیم .

برنامه غذایی مناسب برای کودکان

چه برنامه غذایی برای کودک خودمان داریم؟ mandishe . com برنامه ریزی برای تغذیه و مواد غذایی مورد نیاز برای رشد کودک بسیار اهمیت دارد. بدن کودکمان در حال رشد است . نیازمند مواد معدنی ، ویتامین ها و کلسیم ...

زنجیره ارزش چیست ؟

زنجیره ارزش : چارچوبی برای مدیریت اقتصادی و بهبود معیشیت خانواده هاست . وبسایت اندیشه ماندگار www.mandishe.com زنجیره ارزش یک ابزار تحلیلی برای شناخت فعالیت های مختلفی است که محصولی یا خدمتی را برای مصرف کننده نهایی آماده و عرضه ...

رازهای خوشبختیِ زوج های موفق

زوج های موفق چه باورهایی دارند؟     دو فردی که با هم ازدواج می کنند به هر حال دارای معایب و یا محاسنی هستند و زوج های موفق یکدیگر را همان طوری که هستند دوست دارند و از سر ...
اندیشه ماندگار

می خوام تغییر کنم

چرا نمی توانیم تغییر کنیم؟ خیلی از وقت ها سعی می کنیم تغییر کنیم اما نمی توانیم ، برنامه ریزی می کنیم اما بعد از مدتی رها می کنیم و یا اینکه ساخته ذهن ما بوده و بعد از مدت کوتاهی آن روند را دنبال نمی کنیم و چه بد می شود این چند سال از عمرمان که به همین صورت گذشته است .