مهارت های زندگی

۴ دیدگاه
مهارت‌های ده‌گانه زندگی مهارت های زندگی در گذشته به علت سادگی زندگی مردم ، اهمیتی خاصی نداشت . امروزه با…

مهارت های زندگی

۲ دیدگاه
آموزش دیدن مهارت های زندگی چه کمکی به ما می کند؟ مهارت های زندگی درحقیقت نوعی تمرین کردن رفتاری است…

صداقت چیست ؟

۴ دیدگاه
  راستگویی به چه معنی می باشد ؟   صداقت یعنی راستی و درستی درگفتار، کردار و پندار است ،…

دسته‌ها

فهرست