محتوای مقایسه کردن

مقایسه کردن کودکان چه بلایی سرشان می آورد؟

مقایسه کردن کودکان چه بلایی سرشان می آورد؟   وبسایت اندیشه ماندگار www.mandishe.com فرزندانمان را با مقایسه کردن با دیگران نابود نکنیم . اگر تا به امروز این کارنادرست را انجام می داده ایم سریعاً دست برداریم و این عمل ...