محتوای (چگونه متفاوت باشیم ؟)

مهارت در زندگی یک نیاز است

زندگی برای انسان‌ها اگر همراه مداوم با توسعه فردی باشد می تواند نشاط سرشاری را به همراه داشته باشد. در زندگی باید یاد بگیریم که چگونه همیشه شاد باشیم، مهارت شاد زندگی کردن را باید آموزش ببینیم. به نظر می‌رسد ...

موفقیت چیست ؟

موفقیت سلام دوستان امیدوارم حالتان عالی و خوب و باشد   موفقیت چیست ؟   هرکسی از موفقیت تعریف خاص خودش را دارد ، اما بسیاری از افراد موفقیت را افسانه ای بیش نمی دانند و به آن اعتقاد ندارند ...

چگونه متمایز باشیم؟خودمان رابا دیگران مقایسه نکنیم .

خودمان را با دیگران مقایسه نکنیم   همیشه برام جذاب و جالب بود که رموز موفقیت مالی و شغلی و فراگرفتن روشهای رونق بخشیدن به کسب و کار را بدانم .   باید یاد بگیریم که با دیگران توی رقابت ...