محتوای کسب و کارهای خرد و خانگی

موفقیت از آن توست

موفقیت از آن توست ولی بی توجه باشید به تبلیغاتی از این دست: موفقیت نا‌محدود در ۲۰ روز! چقدر از این دست جملات در روز میشنوید! چاقی و لاغری در یک هفته! بیشتر شبیه به یک جوک میباشد. بدون زحمت ...

مهارت های زندگی

دنیای امروز ، پر از مساله و چالش است . آموزش مهارت های لازم برای زندگی می آموزد که می شود به مشکلات هم به چشم یک فرصت نگاه کرد. اندیشه ماندگار

بی برنامه نباشید !

بی برنامه نباشید ! هدف را تعیین می کنید اما در حد همان مشخص کردن خواسته می ماند یعنی همان بی برنامه نباشید !  ولی مهارت کلیدی برای ر سیدن به موفقیت ترسیم کردن اهداف و برنامه ریختن برای رسیدن ...

خودمان را مدیریت کنیم

مدیریت خودم مستلزم پذیرفتن مسئولیت روابط است... اول اینکه بپذیریم دیگران نیز انسان‌هایی مانند ما هستند و دوم اینکه آن‌ها سرسختانه می‌کوشند مانند انسان رفتار کنند . بالاخره ، برای آنکه نتیجه بگیریم ، باید توانمندی‌ها ، شیوه‌های کار و ارزش‌های همکارانمان را بدانیم .

کانون همیاری اجتماعی چیست ؟

کانون همیاری اجتماعی چیست؟ وبسایت اندیشه ماندگار   کانون معانی مختلفی دارد و به معنای انجمن ، سازمان و یا چیزهایی شبیه به این می باشد .   در این جا منظورمان از  کانون همیاری اجتماعی چیست ؟   کانون ...

ساختار زنجیره ارزش چه اجزایی دارد؟

ساختارزنجیره ارزش وبسایت اندیشه ماندگار ---------------------------------------------------------------------زنجیره ارزش ------------------------------------------------------------------- ساختار زنجیره ارزش اجزایی دارند که در ادامه به اختصار توضیح داده می شود :   andishe mandegarوبسایت اندیشه ماندگار حلقه های زنجیره ارزش یک سری بنگاه هایی هستند که کل فرآیند ...