کودکان حساس و زودرنج، حاصل تربیت غلط والدین هستند

 

رفتاری که کودک از خود نشان می‌دهد، معمولاً به واسطه حساسیت‌های بی‌مورد والدین آنان می‌باشد که این زمینه را فراهم می‌سازد که فرزند دچار نوعی سردرگمی و در پی آن دچار زودرنجی شود.

 

در همین راستا کودک می‌تواند به سادگی بر افراد دیگر تأثیر بگذارد و لازم به ذکر است که همین کودکان به صداهای غیرمعمول، جاهای پرجمعیت و شلوغ و همچنین تغییرات محیط زندگی به سرعت %D