محتوای قرض الحسنه

وام بانک رسالت

شاید زمانی پیش آمده که خواسته باشید اقدامی کنید ولی پشیمان شدید و دست از گرفتن یک تسهیلات با سود 18% گذشتید

کارآفرینی اجتماعی راه حل برون رفت از مشکلات

کارآفرین اجتماعی: فرد یا جمعی هستند که یک یا تعدادی مشکل و موضوع اجتماعی را شناسایی کرده و با استفاده از مفاهیم و مهارت‌های موجود در کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد و مدیریت آن از سرمایه های اجتماعی برای حل آن اقدام می کنند.

کارآفرینی اجتماعی

دیدار با آقای شیخی راهبر هسته کارآفرینی اجتماعی از روستای چاهدول منطقه شبانکاره شهرستان دشتستان از استان بوشهر باور مردم روستاها مخصوصاً آقای شیخی از روستای چاهدول منطقه شبانکاره استان بوشهر این است که یکی از دلایل عمده مهاجرت مردم ...