محتوای کارآفرینی اجتماعی

وام بانک رسالت

شاید زمانی پیش آمده که خواسته باشید اقدامی کنید ولی پشیمان شدید و دست از گرفتن یک تسهیلات با سود 18% گذشتید

کارآفرینی اجتماعی راه حل برون رفت از مشکلات

کارآفرین اجتماعی: فرد یا جمعی هستند که یک یا تعدادی مشکل و موضوع اجتماعی را شناسایی کرده و با استفاده از مفاهیم و مهارت‌های موجود در کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد و مدیریت آن از سرمایه های اجتماعی برای حل آن اقدام می کنند.

کانون همیاری اجتماعی

کانون همیاری اجتماعی  قبلا کانون همیاری اجتماعی وجود نداشت و زمان دوری هم نبوده همین 5 سال قبل، خیلی کارها انجام می دادیم ولی نظم خاصی نداشت، اما حالا کانون هایی شکل گرفته از جنس خانوادگی، اداری، محله، مسجد، دوستان، ...