با مفاهیم کلیدی بیمه آشنا شویم

با مفاهیم کلیدی بیمه آشنا شویم

نویسنده : عبدالهادی عاملی                                                                                    آخرین بروزرسانی خرداد ماه سال ۱۳۹۸

در این مقاله به توضیح مفاهیم کلیدی و به عبارت دیگر مفاهیم پایه صنعت بیمه می پردازیم .

مفاهیم کلیدی بیمه – بیمه:

قراردادی که درآن بیمه گذار متعهد به پرداخت حق بیمه شده و بیمه گر با قبول ریسک طبق موازین آماری پرداخت خسارت در صورت تحقق ، خطر را به عهده می گیرد .

بیمه نامه :

سند حقوقی که به امضای بیمه گر و بیمه گذار رسیده و مبنای قرارداد بیمه است .

پوشش بیمه ای:

تضمین و تامینی که بیمه گر با صدور بیمه نامه در زمینه خطرات مختلف به بیمه گذار ارائه می کند.

حق بیمه سالیانه :

حق بیمه ای که در پایان هر دوره بر اساس شرایطی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت آن تکرار می شود.

حق بیمه مازاد :

حق بیمه ای که از بمیه گذار به علت پذیرش ریسک بیشتر از میانگین بیمه مربوطه ، دریافت می شود .

بیمه گر:

موسسه مجازی است که طبق قانون و مقررات مملکتی و ضوابط فنی به عملیات بیمه ای ، یعنی قبول ریسک و تعهد جبران خسارت با پرداخت سرمایه ، اشتغال می ورزد.

بیمه گذار:

شخصی که قرار داد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می کند .

در بیمه های اموال و مسئولیت بیمه گذار مشخص است ، اما در بیمه های اشخاص گاهی بیمه گذار یک شخص یا یک موسسه است و بیمه شدگان ، اشخاص دیگری می باشند .

بیمه شده :

شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می گیرد .

ذینفع:

شخص یا اشخاصی که به عنوان برخوردار از سرمایه بیمه یا غرامت بیمه توسط بیمه گذار در زمان حیات او تعیین می شوند و بیمه گرمتعهد به اجرای آن است .

نماینده بیمه :

شخصی است که برای شرکت بیمه ، به فروش بیمه نامه اقدام می کند .

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

کارمزد :

در صدی از حق بیمه که بابت فروش بیمه از طرف بیمه گربه واسطه های بیمه پرداخت میشود .«درصد کارمزد در رشته های مختلف متفاوت است »

با مفاهیم کلیدی بیمه آشنا شویم

حقایق مهم بلزگوکردنی :

هرنوع اظهار و اطلاعی که بتواند در تعیین نرخ حق بیمه و تعهد خسارت توسط بیمه گر تاثیر گذار باشد .

خطر محتمل :

عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را پیش بینی کرد .

خطر غیر محتمل :

عبارت است از اتفاق یا پیشامد احتمالی که زمان وقوع آن نامعلوم بوده ، تحقق آن بستگی به میل و اراده طرف های قرارداد بیمه نداشته باشد .

خطرهای بیمه ناپذیر:

خطرهایی که از نظر فنی و قانونی نمی توان آنها را بیمه کرد یا مواردی مانند : جنایت ، خسارت عمدی و جریمه ها .

حادثه :

عبارتست از پیشامد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت و اراده بیمه گذار یا بیمه شده رخ دهد و موجب زیان بدنی یا مالی شود .

غرامت :

مبلغی است که بیمه گرمتعاقب وقوع زیان یا خسارت مطابق با تعهدات بیمه نامه بهشخص زیان دیده یا ذینفعان می پردازد .

فرم تقاضای بیمه:

پیشنهادی است که در آن سوالاتی به منظور شناسایی بیمه گذار و شناخت مشخصات و موقعیت خطر مطرح شده است و بیمه گذار با پاسخ دادن به آنها بیمه گر را در ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق بیمه و قبول بیمه یاری می کند .

ریسک یا خطراز مفاهیم کلیدی بیمه است  :

احتمال وقوع حوادثی است که در صورت وقوع موجب ازبین رفتن اموال ایجاد خسارت مالی و یا جانی می شود .

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *