چگونه فرزندان را از تفکرات منفی نجات دهیم ؟

چگونه فرزندان را از تفکرات منفی نجات دهیم ؟

 

تفکرات منفی
فرزندان

کودک منفی چه کسی است ؟

 

کودکان که سرتاسرروز سر در گریبان دارند و گرفتار « اگر…چطور» هستند . کودکان منفی در هر لحظه ای انتظار

آزار ، خطر و یا شکست را می کشند .

 

آن ها به هنگامی که خسته می شوند ، تسلیم تفکر منفی می شوند . آمادگی مواجه شدن با واقعیت ها راندارند و

از توانایی خود برای مدیریت زندگی ناا مید می شوند .

 

نزدیک به سه دهه است که صدای خیلی از کودکان مضطرب است و با نگرانی عذاب آوری سئوالهای خود را می

پرسند .

گویی به این ترتیب در هایی را به سوی اینده خود با شدت و سرعت زیاد باز و بسته می کنند :

 

« اگر این اتفاق بیفتد چه می شود ؟

اگر اشتباهی از من سر بزند چه می شود؟

اگر این کار را انجام ندهم چه می شود ؟

اگرموفق نشوم چه می شود ؟

و هزاران پرسش دیگر » همیشه پرسشی در میان است ؛ آنهم درباره بدترین حالت ممکن .

 

اما با گذشت زمان ، از کودکان مبتلا به تفکر منفی مباحث جدید را می شنویم  که چندان گوش نواز نیستند :

«دیگه فایده ای ندارد ، دیگه تسلیمم ، همیشه همین طوره ، هیچ کاری برای من فایده ای نداره ، همه چی

خرابه و یا به سادگی نه » .

 

ناامیدی و ناممکن بودن ، مثل دو مامور مکار ، مراقبند که گوهرهای کودکانمان دست نیافتنی باشند ، و فرزندان

ما می مانند و این اعتقاد که تلاش برای تغییر فایده ای ندارد .

 

پدر و مادران مهربان ، فرزندانمان دچار تفکر افسردگی اند . نگرش منفی در مورد خود ، جهان و آینده . 

 

ما همه آرزو داریم فرزندانی مقاوم و شاد داشته باشیم  و با مشاهده فرزاندانمان که در برابر شکست های کوچک

و یا کمترین انتقادها خرد می شوند و بسیار ناامید می شوند ،

 

می توانم حال و هوای والدینی را درک کنم که بین نگرانی و ناباوری در تلاطمند از خودمان بپرسیم چگونه چنین

مشکلی کوچکی را بدین حد بزرگ می کنیم ؛ و از آن مهم تر چگونه می توانیم کاری کنیم که این مشکل ، زندگی

فرزاندانمان را نابود نکند .

 

مغزدر هر کاری ماهر می شود که بیشتر آن را تکرار کند

 

هر مدار عصبی که بیشتر از آن استفاده شود معمولا منابع مغزی بیشتری را در اختیار می گیرد .

 

پس اگر هر روز کودکانمان دور زمین بدبینی بدوند دراین زمینه قهرمان می شوند و به راحتی به نتیجه گیریهایی

می رسند که نفوذ ناپذیر و به راحتی تضعیف کننده اند .

 

به همین ترتیب اگر به تدریج مراکزی را در زمینه توجیهی انها بوجود  اوریم مراکزی که بگویند «بعضی چیزها

زود گذر هستند » یا«فقط یک چیز است ؛ همه چیز نیست » آنگاه می توانند به خوبی به سوی آن مدارهای جدید

در شیوه تفکر خود بروند .

 

به مرور زمان آنها خواهند توانست بدون زمین خوردن ، افت و خیزها را مدیریت کنند و سرانجام با این افکار

جدید،سالم و واقع بینانه کنار آیند و حتی شاید افکار منفی را شکست دهند .

 

بنابراین:

 پاسخ های جدید

راههای جدید

بچه های شادتر

نقش پدر و مادر

کودکانمان دائمی نیست .برای خیلی از ماها ، اگر همه چیز درست مطابق میلما ن پیش رود شادیم و همین اینکه

از مسیر عادی خارج شود ، به اون شکلی که در تصورماست  ، به پایان می رسد .

 

وقتی فرزاندمان غمگین می شوند ، از رنج بردنشان مضطرب می شویم .

ما والدین به پرورش دو کاناله نیاز داریم ؛ یعنی ضمن اینکه فشار را با تمام وجود حس می کنیم راههای ممکن را

نیز کودکان بسیاری از پدر و مادران عزیز ،شادی کردن وضعیت متعارفشان است ؛ ما می دانیم این وضعیت برای

شادترین ببینیم .

 

شاید با تلاش زیاد بتوانیم زندگی خوبی را برای فرزاندانمان رقم بزنیم ، و با این کار حال آنها را بهتر کنیم ، و هر

کار ممکنی را برایشان انجام دهیم و در هیچ موردی آنها را ناراحت نکنیم و هر روز همه چیز رادر کنترل داشته

باشیم اما همیشه مورد پیش بیبی شده ای وجود دارد .

 

اما برخی از کودکانمان خیلی خیلی منفی گرا هستند و بلا درنگ کوچکترین  ناراحتی و نارضایتی را تشخیص می

دهند و و به وضعیتی بحرانی تبدیل می کنند. و هیچ تلاشی برای «مثبت و امیدوار بودن » بی نتیجه می ماند .

 

پدر و مادران عزیز هدف چیست ؟

 

آیا باید فرزاندانمان را از مسیر ناشاد بیرون بکشیم و ذهن ها رادر مسیر شادی قرار دهیم ؟

 

بیایید هوشمندانه تر عمل کنیم نه اینکه بیشتر زحمت بکشیم .

 

باید با پیچ و خم افکار کودکانمان آشنا شویم وبفهمییم او چگونه به چنینی حالتی رسیده است و به بچه ها یاد

بدیم که چگونه آن مسیر منفی را نقد و بررسی کند تا اینکه بتواند به انتخاب خود در مسیر دیگران قرار گیرد ؛

مسیری که به شادی و خشنودی می انجامد .

 

والدین عزیز با وجود تمامی این مسائل ، لازم است شما راهنما باشید و در گرفتاریها و ناراحتیها و دشواریها راه

برون رفت را به فرزاندانمان نشان دهیم .

 

در ضمن لازم است با مسیر شادی آشنا باشیم ، مسیری که محققان به کرات در یافته اند که با معدل دوران

مدرسه ، کنکور، درآمد یا خانه های بزرگ مهیا نشده است .

 

در واقع پژوهشگران با کارهای پژوهشی به ما می گویند مسیر شادی با شرکت در کارهای پر معنا و رضایت بخش

دوستی و صمیمیت با دیگران و شکرگذاری برای داشته هایمان مهیا شده است .

 

متخصصان تفکر منفی

 

هدف از نگارش این مقاله آن است که در زمینه تفکر منفی متخصص شویم که بتوانیم با همان لحن بدیهی به

کودکمان بگوییم وقتی از عرض خیابان عبور می کنی به هر دو سو توجه کند به او بگوییم چگونه از عهده

ناکامیها و شکست های زندگی برآییم .

 

این مهارتها عبارتند ا ز اینکه  با احساسهای پرفشاری که فکرهای منفی به وجود می آورند چه کنید و چگونه

منطق معیوب را از دور حذف کنیم و و نظام فکری استوارتر و دقیقی تری برای تعبییر رویدادها به وجود آوریم .

 

اضافه بر اینها یاد می گیریم که به چه طریقی چارچوبی مناسب برای تشخیص تجربه های مثبت و و رضایت

بخش زندگی روزانه فرزند خود شکل دهید .

 

وقتی ادراک ما بر اساس واقعیات و به صورت شفاف و روشن از دلایل نهفته رفتارهای فرزاندمان داشته با شیم

راهنما ی معتبرتری خواهیم بود .

 

اگر  ما والدین دوست داریم که فرزاندانمان حیطه های جدید فکری و رفتاری رابکاود لازم است خود ما با شیوه

تفکر و رفتار شان آشنا بشیم و بر اساس ادراک آنها گاهی رفتار کنیم .

 

خوش بینی متقابل

 

آیا کودک ما آماده است ؟

 

آیا خودمان آمادگی داریم؟

 

آگر ما والدین خواهان درمان تفکرات منفی کودکانمان هستیم ، می توانیم قدم به قدم با هم به جلو برویم .

 

چند کلمه در گفتار ما بسیار مخرب است ،  می تواند رفتار زوجین با یکدیگر و ارتباط آن ها با فرزندان را آسیب

برساند .

 

کلماتی مانند هیچ وقت و هرگز که متاسفانه در جامعه و در خانواده ها از این کلمه بسیار استفاده می شود .

 

مثال :«تو هیچ وقت در کارهای منزل به من کمک نمی کنی !»

 

این باعث می شود هر روز از فرزند خودفاصله بگیریم ، فرزند ما گاهی اوقات در کارهای منزل کم نمی کند وبه

کاربردن  کلمه «هیچ وقت » در این مورد جایز نیست .

 

منظور من از تفکر خوش بینانه همین است که ما نمی توانیم کسی را وادار به تغییر کنیم فقط می توانیم

«خودمان »را تغییر دهیم .

 

همیشه به خودمان بگوییم که زودگذر است ، هرکاری و رفتاری اگر بد باشد حتما راه حلی دارد ؛ من می توانم به

او کمک کنم تا خنده را بر لب فرزندانمان بنشانیم .

در مقالات بعدی در مورد توانایی های کودک در مهار تفکرات منفی و نقش برجسته پدر و مادر و نقش امکانات در

شکل گیری تفکرات منفی مطالبی را با شما همراهان عزیز به اشتراک خواهیم گذاشت .

دیدگاه کاربران
 • حسینی ۶ اسفند ۱۳۹۷

  تشکر بابت مطالب زیباتون,درک فرزندان از سوی والدین وشیوه برخورد با آنها خیلی مهم هست.
  تشکر از نویسنده
  زیبا وآموزنده

 • احمد شهریاری ۶ اسفند ۱۳۹۷

  احسنت بابت مطالب بسیار زیبا و آموزنده.

  • عبدالهادی عاملی ۶ اسفند ۱۳۹۷

   آقای شهریاری بسیار ممنونم

 • گرگین ۶ اسفند ۱۳۹۷

  بسیار خواندنی و آموزنده بود.ما در کنار فرزندان خود دائما یاد می گیریم و یاد می دهیم.تشکر از بابت مطالب ارزشمندتان

  • عبدالهادی عاملی ۶ اسفند ۱۳۹۷

   ممنون از برادر خوبمان آقای گرگین ، بله من هم موافقم گاهی لازم هست ما والدین از فرزندمان یاد بگیریم

 • محمد وحیدزاده ۶ اسفند ۱۳۹۷

  ممنونم بابت مطالب مفید و خوبتون
  انشالله بتونیم استفاده کافی رو ببریم

  • عبدالهادی عاملی ۶ اسفند ۱۳۹۷

   آقای وحیدزاده دوست داشتنی از شما هم ممنونم در مقالات بعدی و آینده در مورد کودکی تا نوجوانی ، میان سالی و دوران بازنشستگی افراد (خانواده)مطالب ارزشمندی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت
   امروز فن بیان در خانواده های ما ایرانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نیاز به آموزش در این زمینه داریم

 • بنویی ۶ اسفند ۱۳۹۷

  با سلام
  گفته های فوق جهت آگاهی و آماده سازی و شروع کار خانواده ها خوب بود و میشه گفت با شرایط و فرهنگ امروزه ما انطباق داشته باشه و ما هم منتظر ادامه مطالب خواهیم بود. انشاالله

  • عبدالهادی عاملی ۶ اسفند ۱۳۹۷

   سلام آقای بنوئی عزیزسپاسگذارم
   خانواده مرکز انسان سازی و بسیاری از ما والدین افکار منفی را به کودکانمان نا خواسته آموزش می دهیم و این بسیار اتفاق بدی هست ، امروزه دنیا در مسیر انقلاب صنعتی چهارم (هوش مصنوعی ) می باشد و با کودکان منفی گرا نمی توان انتظار زیادی از فرزند خودمان داشته باشیم .

 • رزمجو ۶ اسفند ۱۳۹۷

  عالی بود

  • عبدالهادی عاملی ۶ اسفند ۱۳۹۷

   سلام و خیلی ممنونم بابت انرژی مثبتتان

 • حسین بحرینی ۷ اسفند ۱۳۹۷

  با سلام. از جناب آقای عاملی بابت تهیه این مقاله بسیار مفید و ارزشمند ممنون و سپاسگزارم. ضمن آرزوی توفیق بیشتر، منتظر ارائه مقالات دیگری از ایشون می مانیم.

  • عبدالهادی عاملی ۷ اسفند ۱۳۹۷

   با سلام بسیار ممنونم از لطف شما احتمالا مقاله بعدی سایت در مورد بررسی مقایسه ای نگاه اسلام و غرب به زن می باشد خیلی خوشحال می شوم سایت اندیشه ماندگار را دنبا لکنید

 • محسن ۷ اسفند ۱۳۹۷

  مطلب بسیار جذاب و مفید به فایده ای بود

  • عبدالهادی عاملی ۷ اسفند ۱۳۹۷

   تشکر دوست عزیز

 • محسن ۷ اسفند ۱۳۹۷

  اگر امکانش بود در خصوص بد غذایی کودکان و نحوه صحیح برخورد والدین نیز مطالبی در اختیار بازدید کنندگان بگذارید.

  • عبدالهادی عاملی ۷ اسفند ۱۳۹۷

   چشم حتما

 • افشار ۷ اسفند ۱۳۹۷

  بچه ها همونی میشن که هستیم نه میخوایم. همواره معتقدم ک باید ب حال خودمون فکری کنیم.

  • عبدالهادی عاملی ۷ اسفند ۱۳۹۷

   سپاسگذارم عالی بود و مطمعنم اگر دچارکنترل بیرونی نباشیم و براساس ادراک همسرمان رفتار کنیم و دنیای مطلوبمان را در نظر گرفته شود حتما تربیتی که دوست داریم اتفاق می افتد

 • حسین ۷ اسفند ۱۳۹۷

  با تشکر
  مطالب بسیار مفید و آموزنده است. منتظر مطالب مفید شما هستیم
  موفق و پیروز باشید.

 • مهدی دهداری ۷ اسفند ۱۳۹۷

  منفی بافی درد بی درمان جامعه امروزی

  • عبدالهادی عاملی ۷ اسفند ۱۳۹۷

   بله موافقم اما قابل درمانه

 • احسان ترک زاده ۷ اسفند ۱۳۹۷

  عالی
  خسته نباشید
  مطالب بسیار مفید می باشد

  • عبدالهادی عاملی ۷ اسفند ۱۳۹۷

   تشکر

  • عبدالهادی عاملی ۷ اسفند ۱۳۹۷

   ممنون

 • احسان ترک زاده ۷ اسفند ۱۳۹۷

  عالی
  خسته نباشید
  مطالب بسیار مفید می باشد
  🌷🌷🌷

 • م.ر.اكبري ۸ اسفند ۱۳۹۷

  خیالی نیست میگذرد

  • عبدالهادی عاملی ۹ اسفند ۱۳۹۷

   بدون هدف گذاری در زندگی نمی شود راه به جایی برد

 • حسین علی پور ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

  محیط پیرامون ما در دنیای امروز ، ما را در معرض موقعیت های منفی و چالش برانگیز مختلفی قرار می دهد . با همه ی این دشواری ها ، با ایجاد نگرش مثبت در زندگی و پاشیدن رنگ شادمانی به فعالیت ها و امور روزمره ی زندگی می توان آن را لذت بخش تر و البته قابل مدیریت کرد .
  این مسئله درباره تربیت کودکان نیز صادق است . با ایجاد مثبت اندیشی در کودکان ، آنها با نگرش مثبت نسبت به زندگی رشد می کنند و با نهادینه شدن مثبت اندیشی ، این رویکرد به بخشی طبیعی از زندگی آنها بدل خواهد شد .

 • جمشید خنسیر ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

  بسیاری از مفاهیمی که امروز بعنوان موضوعات موضوعات داغ در حوزه روان شناختی و جامعه شناسی طرح و ارائه شده و شاید در محیط های آکادمیک شرح و بسط می گردد ، به نحو بسیار ساده تر و حتی با ظاهری که شاید عوامانه تلقی شود ، به گستره تاریخی فرهنگ اسلامی ایران عزیز مطرح بوده و در مناسبات اجتماعی و چارچوب های تربیتی لحاظ گردیده است .
  مضافاً تربیت فرزند با توجه به مقتضیات زمان ، حساسیت و دقت نظر ویژه ای را طلبیده و نیاز دارد .
  شاید در نوعی تقسیم بندی ، منفی نگری کودک را ریشه دار در نوع تعامل و حمایت والدین با کودک بتوان به حساب آورد . از منظر دینی ، راه حل تربیتی را باید در کلید واژه هایی چون لزوم خوشبینی(به سفارش اخلاق اسلامی) ، توکل و پرهیز از تجسس مصداق یابی کرد .
  تعمیق عالمانه باورهای دینی و حرکت در چارچوب های موازین دینی ، موجب دست یافتن به شادی عمیق و پایدار شده و از تزلزل شخصیت جلوگیری می کند ….
  در متون متقن اسلامی تاکید بر آن صورت گرفته که در مقاطعی از سن ، کودک اجازه ارتباط مدیریت شده با جهان بیرون ، تخلیه و تبادل احساسات و عواطف و هیجانات و تجربیات داشته باشد و در مقاطعی ، در مقیاس خود به عنوان مشاور در جایگاه نظر خواهی و یا مدیریت امور به کار گرفته شود .
  مسلما نقش حمایتی و تشویقی والدین موجب تکامل شخصیت کودک شده و به او جرآت و جسارت ورود به حوزه های تصمیم گیری کلان تر شده و قدرت ریسک پذیری او را افزایش خواهد داد .

  ایفای نقش مثبت والدین و تعلیم انکه کودک می باید استفاده حد اکثری از ابزارهای تحت دسترس یا اختیار نموده و پس از آن نتیجه را به خدا واگذار کند ، شخصیت و نوع تعامل کودک را تدریجا تکامل یافته تر تاز پیش خواهد نمود….

  از دیگر تعالیم اسلامی آن خواهد بود که حتی در محاورات کلامی نیز مضافاً تاکید برسخن گفتن به نحو اثباتی نموده و از سخن گفتن سلبی نهی نموده است ….

  این نوع نگرش فرد را از فضای عدم اعتماد به نفس ، منفی بافی . منفی نگری به سمت تعامل مثبت ، پیشرو و سازنده با محیط ، افراد و پدیده های مختلف سوق سوق خواهد داد.

  • عبدالهادی عاملی ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

   ممنون

 • سيد عبدالنبی رکنی ۹ آبان ۱۳۹۸

  سلام جناب عاملی مطلب بسیار ارزنده و مفید بود
  موفق و پایدار باشید.

  • عبدالهادی عاملی ۹ آبان ۱۳۹۸

   تشکر دوست عزیزم آقای رکنی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *