وام بانک رسالت

آیا تا حالا در سیستم بانکی کشور وام دریافت کرده اید؟

شاید زمانی پیش آمده که خواسته باشید اقدامی کنید ولی پشیمان شدید و دست کشیدید از گرفتن یک تسهیلات با سود ۱۸% و امروز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ سود بانکی برای بار دیگر نرخ افزایشی به خودش گرفت.

آیا تا حالا فکر کرده اید که ما مردم توانمندیم و می توانیم به نفع خودمان قدمی مثبت در جهت سبک بهتر زندگی برداریم ولی بیخیال همیاری اجتماعی که داشتیم، شده ایم و همچنان بر تبل هر کسی واسه خودش می کوبیم.

امروز الحمدالله در کشور نهادی به وجود آمده به دست توانمند جوانان این مرزوبوم، چرا من و شما از آن استفاده نکنیم و این کاملاً به نگاهمان بستگی دارد.

نهاد مردمی رسالت

دبیرخانه ای دارد در مرکز هر استان و یک سری ساختمان ها مربوط به یکی از سازمان های رهیاری در شهرستان ها که می توانیم با مراجعه به اون مراکز درخواست شکل گیری یک کانون همیاری اجتماعی را بدهیم. شاید رسم شده باشد که تخصیصی از سمت دولت بیاد و اتفاقی سهم ما هم شود و با هر سختی به عنوان یک وام قرض الحسنه دریافت کنیم و ذهنمان این باشد که آخرش یک کاری می کنیم.

خانواده هایی داریم که جمعیت خوبی دارند و وقتی از آنها سوال می کنیم از بابت کارکرد بانکی خودت چه استفاده هایی می کنید اغلب جوابشان بر عدم استفاده از کارکرد حسابشان است.

کانون همیاری اجتماعی خانوادگی یعنی ما که علاقه نسبی و سببی با همدیگر داریم می توانیم به غیر از این نوع رابطه ها کمک کننده از نظر مالی به همدیگر نیز باشیم و این بر می گردد به ذهن ما که آیا می خواهیم همراه همدیگه باشیم یا نه! وقتی در کانون خودمان که از خیلی جنبه ها همراه همدیگریم برای یکی از اعضای کانون خانوادگی مان که ممکن است پسر برادرمان باشد مشکل مالی پیش آید با تجمیع امتیازمان می توانیم این کاررا به راحتی انجام بدهیم.

این کار زمان نمی شناسد و ممکن است در یک مهمانی تجمیع امتیاز اتفاق بیفتد با ورود به پیشخوان مجازی رسالت می شود کلیه امورات بانکی توسط این صفحه اینترنتی انجام شود.

اگر سوالی دارید لطفاً بر روی کلمه همیاری اجتماعی کلیک کنید . . .

وام بانک رسالت

آیا تا حالا در سیستم بانکی کشور وام دریافت کرده اید؟

شاید زمانی پیش آمده که خواسته باشید اقدامی کنید ولی پشیمان شدید و دست کشیدید از گرفتن یک تسهیلات با سود ۱۸% و امروز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ سود بانکی برای بار دیگر نرخ افزایشی به خودش گرفت.

آیا تا حالا فکر کرده اید که ما مردم توانمندیم و می توانیم به نفع خودمان قدمی مثبت در جهت سبک بهتر زندگی برداریم ولی بیخیال همیاری اجتماعی که داشتیم، شده ایم و همچنان بر تبل هر کسی واسه خودش می کوبیم.

امروز الحمدالله در کشور نهادی به وجود آمده به دست توانمند جوانان این مرزوبوم، چرا من و شما از آن استفاده نکنیم و این کاملاً به نگاهمان بستگی دارد.

نهاد مردمی رسالت

دبیرخانه ای دارد در مرکز هر استان و یک سری ساختمان ها مربوط به یکی از سازمان های رهیاری در شهرستان ها که می توانیم با مراجعه به اون مراکز درخواست شکل گیری یک کانون همیاری اجتماعی را بدهیم. شاید رسم شده باشد که تخصیصی از سمت دولت بیاد و اتفاقی سهم ما هم شود و با هر سختی به عنوان یک وام قرض الحسنه دریافت کنیم و ذهنمان این باشد که آخرش یک کاری می کنیم.

خانواده هایی داریم که جمعیت خوبی دارند و وقتی از آنها سوال می کنیم از بابت کارکرد بانکی خودت چه استفاده هایی می کنید اغلب جوابشان بر عدم استفاده از کارکرد حسابشان است.

کانون همیاری اجتماعی خانوادگی یعنی ما که علاقه نسبی و سببی با همدیگر داریم می توانیم به غیر از این نوع رابطه ها کمک کننده از نظر مالی به همدیگر نیز باشیم و این بر می گردد به ذهن ما که آیا می خواهیم همراه همدیگه باشیم یا نه! وقتی در کانون خودمان که از خیلی جنبه ها همراه همدیگریم برای یکی از اعضای کانون خانوادگی مان که ممکن است پسر برادرمان باشد مشکل مالی پیش آید با تجمیع امتیازمان می توانیم این کاررا به راحتی انجام بدهیم.

این کار زمان نمی شناسد و ممکن است در یک مهمانی تجمیع امتیاز اتفاق بیفتد با ورود به پیشخوان مجازی رسالت می شود کلیه امورات بانکی توسط این صفحه اینترنتی انجام شود.

اگر سوالی دارید لطفاً بر روی کلمه همیاری اجتماعی کلیک کنید . . .

وام بانک رسالت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *